ZADZOŃ TERAZ! +48784906846
recepcja@osteoporoza.slask.pl

 

 

To stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.

 

Badanie densytometryczne (gęstości mineralnej kości) w szyjce kości udowej lub kręgosłupie, metodą DXA, to tzw. złoty standard oceny stanu naszych kości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę, że pomiary densytometryczne w innych odcinkach szkieletu nie upoważniają do rozpoznania ani kontroli wyników osteoporozy. WHO informuje również, że ocena wyników leczenia powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie badań wykonywanych w odstępach czasu, na tym samym aparacie.

 

Leczenie obejmuje: Uzupełnienie niedoborów wapnia i witaminy D Leki aktywne w osteoporozie. Zapobieganie upadkom i zdrowy tryb życia Najistotniejszym elementem w doborze sposobu leczenia jest rzetelna kwalifikacja do leczenia dokonywana jest na podstawie wywiadu z chorym, wyników badań laboratoryjnych oraz ocenie ryzyka złamania kości w czasie najbliższych 10 lat z uwzględnieniem wyniku badania densytometrycznego– metodą FRAX
Leczenie Osteoporozy gabinet Dilos Dr n med Urszula Spiechowicz Zatoń